Nazwa Firmy: Curulis

Adres: Wiosny Ludów 2

Miasto: Poznań

Kod-pocztowy: 61-831

Telefon: 616262641

Adres strony: https://www.curulis.pl/Oceń firmę (0 z 0 głosów)Opis:

Jednostki  samorządu terytorialnego (JST) mogą pozyskiwać środki finansowe na różne sposoby. Jednym z nich jest emisja obligacji przez gminę, powiat lub województwo. Cele emisji obligacji mogą być następujące:

  • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST,
  • finansowanie planowanego deficytu budżetu JST,
  • współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • spłata wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych bądź zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

W praktyce obligacje komunalne są często emitowane w celu pozyskania przez instytucje samorządowe środków pieniężnych na realizację takich inwestycji, jak: modernizacja dróg lokalnych, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także budowa szkół i mieszkań.

Przedstawiciele samorządów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat emisji obligacji komunalnych mogą skontaktować się z firmą CURULIS, która świadczy profesjonalne usługi doradcze dla JST w zakresie finansów, prawa i ekonomii.

Data dodania: 05-11-2018
Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Firmy w pobliżu

Bellbox sp. z o.o.
https://bellbox.pl/

Letnie obozy sportowe - SportujMy
http://sportujmy.pl/