Emisja obligacji przez gminę

Data dodania: 05-11-2018

Opis:

Jednostki  samorządu terytorialnego (JST) mogą pozyskiwać środki finansowe na różne sposoby. Jednym z nich jest emisja obligacji przez gminę, powiat lub województwo. Cele emisji obligacji mogą być następujące:

  • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST,
  • finansowanie planowanego deficytu budżetu JST,
  • współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • spłata wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych bądź zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

W praktyce obligacje komunalne są często emitowane w celu pozyskania przez instytucje samorządowe środków pieniężnych na realizację takich inwestycji, jak: modernizacja dróg lokalnych, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także budowa szkół i mieszkań.

Przedstawiciele samorządów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat emisji obligacji komunalnych mogą skontaktować się z firmą CURULIS, która świadczy profesjonalne usługi doradcze dla JST w zakresie finansów, prawa i ekonomii.


Informacje:

Nazwa: Curulis

Adres: Wiosny Ludów 2

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-831

Telefon: 616262641

WWW: https://www.curulis.pl/

Wyraź opinię


Zagłosuj:

Ocena (0 z 0 głosów)

Inne Firmy

Bellbox sp. z o.o.

Letnie obozy sportowe - SportujMy

BaluSteel S.C.